معرفی دفتر فرهنگ معلولین در مجله پیام پاکستان

معرفی دفتر فرهنگ معلولین در مجله پیام پاکستان

موسسہ البصیرہ پاکستان ماھنامہ ای را با نام پیام بہ طور ماھیانہ منتشر می سازد۔ این مجلہ در سال ھای پیاپی بعنوان یکی از بھترین مجلہ ھای این کشور معرفی شدہ است و جوایزی برای کیفیت چاپی و مطالب بہ چاپ رسیدہ دریافت نمودہ است۔ این مجلہ در میان مذاھب و شخصیت ھای مختلف در این کشور توزیع می شود۔ علاوہ بر این، این مجلہ در میان گروھھای پژوھشی، دانشگاھی و علمی این کشور دارای مقامی ویژہ و خاص می باشد۔
در شماره فوریه سال ۲۰۱۴ چند صفحه ای به معرفی خدمات دفتر فرهنگ معلولین اختصاص یافته است:

Al-Basirah
۴۰Bella Road, G-10-1, Islamabad
۰۵۱-۲۳۵۰۹۶۹  ۰۵۱-۲۳۵۱۷۷۵
www.albasirah.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *