ششمین کنفرانس بین المللی اشاره‌گرها، Sign 6

ششمین کنفرانس بین المللی اشاره‌گرها، Sign 6

ششمین کنفرانس بین‎المللی اشاره‌گرها (Sign Language Users) به نام Sign 6 از 5 تا 9 فوریه 2013 (17 تا 21 بهمن 1391) در شهر گوا (Goa) در هندوستان برگزار شد. این مقاله در دو قسمت راجع به این کنفرانس تهیه شده است.

قسمت اول – اطلاعات کلی
سابقۀ تاریخی مجموعۀ کنفرانس‎های اشاره
– اولین کنفرانس به نام کارگاه زبان‎شناسی زبان اشاره با نام اختصاری CLSLR در انستیتوی ماکس پلانک هلند در سال 2006 برگزار شد.
– دومین کنفرانس نیز با همان نام کارگاه زبان‎شناسی زبان اشاره در هلند در سال 2007 برگزار شد.
– سومین کارگاه مذکور در انگلستان در سال 2008 برگزار شد و نام آن به اشاره (Sign) تغییر یافت.
– چهارمین کنفرانس به نام Sign 4 در هندوستان در سال 2009 برگزار شد.
– پنجمین کنفرانس به نام Sign 5 در ترکیه در سال 2011 برگزار شد. (اردوان گیتی یکی از پنج ناشنوایی بود که به دعوت برگزارکنندگان کنفرانس به عنوان معلم اشارۀ بین‎المللی در کارگاه آموزشی پیش کنفرانس 5، اشارۀ بین‎المللی را آموزش داد.)
– ششمین کنفرانس به نام Sign 6 در فوریۀ 2013 برای دومین بار در هندوستان برگزار شد. (در این کنفرانس از ایران خانم شیدا شهیدی به اتفاق همسر خود و خانم‎ها زینب صادقی و کتایون گیتی شرکت داشتند.)

اولین کنفرانس در سال 2006 با 50 شرکت‎کننده از 18 کشور و چهارمین کنفرانس در سال 2009 با 120 شرکت‌کننده از 25 کشور و پنجمین کنفرانس در سال 2011 با بیش از 200 شرکت‎کننده از 130 کشور برگزار شد. از تعداد شرکت‎کنندگان در ششمین کنفرانس در هندوستان هنوز اطلاعی در دست نیست.

خصوصیات اصولی کنفرانس اشاره که تدریجاً تاکنون حاصل شده است:
1- زبان کنفرانس یا اشارۀ کشور میزبان یا اشارۀ بین‎المللی است. ترجمۀ گفتاری زبان اشاره محدود به موارد خاص مثل جلسات افتتاحیه و اختتامیه است.
2- مقالات یا به صورت نوشته و یا به صورت ویدئویی به زبان اشاره به کنفرانس ارائه می‎شوند.
3- در یک کارگاه پیش‎کنفرانس، اشارۀ بین‎المللی و زبان اشارۀ کشور میزبان آموزش داده می‎شود تا ارتباط بین شرکت‏کنندگان تسهیل شود.
4- زمان ارائۀ مقالات در کنفرانس نسبتاً طولانی است تا برای ترجمه به اشارۀ بین‎المللی و پاسخگویی به سؤال‎ها وقت کافی باشد.
5- برای شرکت‎کنندگان از کشورهای در حال توسعه در موارد و به میزان مختلف کمک‎های مالی تأمین می‎شود.

اکثریت شرکت‎کنندگان حدود 80 تا 90 درصد، استاد دانشگاه و تعداد کمی دانشجو یا نمایندگان اجتماعات ناشنوایان هستند.
هدف اصلی این است که جامعۀ ناشنوای علمی (آکادمیک) در کنفرانسی گرد هم آیند که با اولویت‎ها و نیازهایشان سازگار باشد و آن را از آن خود بدانند.

هدف‌های کنفرانس ششم اشاره
– توسعۀ پایگاه پژوهش بین‎المللی زبان‎شناسی زبان اشاره و مطالعات راجع به ناشنوایان
– گردهم‌آیی پژوهشگران باتجربه در حوزۀ زبان اشاره و مطالعات زبان‎شناسی در سطح بین‎المللی
– تشویق همکاری بین‎المللی در پژوهش‎های زبان اشاره و ناشنوایان
– تمرکز خاص بر آسیای جنوبی

همکاری علمی (آکادمیک)
در برگزاری ششمین کنفرانس اشاره، دانشگاه آزاد ملی ایندیرا گاندی همکاری داشت. این دانشگاه در سال 1985 در نیودهلی هندوستان تأسیس شده و یک میلیون و 800هزار دانشجو در هندوستان و 32 کشور دیگر دارد و دارای 21 مدرسۀ عالی است.

سازمان‎دهندگان
انستیتوی بین‎المللی زبان‎های اشاره و مطالعات ناشنوایان در انگلستان و مرکز پژوهش‌ و آموزش زبان اشاره در هندوستان سازمان‎دهندگان کنفرانس ششم بوده‌اند.
الف- انستیتوی بین‎المللی زبان‎های اشاره و مطالعات ناشنوایان (iSLanDS) در دانشگاه لانکشایر مرکزی در پرستون(Preston) انگلستان قرار دارد و کار آن پژوهش و آموزش زبان‎شناسی زبان اشاره و مطالعات راجع به ناشنوایان در سطح جهان است و در زمینۀ زبان‎شناسی در انگلستان جزء 10 مرکز برتر رده‏بندی شده است.
این انستیتو با یک گروه علمی بین‎المللی از هنوستان، ژاپن، انگلستان، آلمان و غیره همکاری دارد و در زمینه‌های مختلف زبان‎های اشاره و اشاره‎گرها کار می‎کند. اغلب کارکنان انستیتو ناشنوا هستند. آموزش در دورۀ فوق لیسانس و دکترای زبان‎شناسی زبان اشاره، زبان‎شناسی اجتماعی، آموزش و غیره، جزء فعالیت‏های این مؤسسه است.
ب- مرکز پژوهش و آموزش زبان اشارۀ هندی (ISLRTC). این مرکز در اکتبر سال 2012 به وسیلۀ وزیر توسعۀ نیروی انسانی و وزیر عدالت اجتماعی و توانبخشی افتتاح شده است. زبان طبیعی و فرهنگ 8 میلیون ناشنوای هندی مورد احترام این مرکز است و به موجب نامۀ شمارۀ 4-12/2009 به تاریخ 21/7/ 2011 وزیر عدالت توانبخشی هندوستان برای این مرکز 16 هدف و وظیفه تعیین شده است:
1- توسعۀ استفاده از زبان اشاره
2- پژوهش دربارۀ زبان اشارۀ هندی و تشکیل پروندۀ زمانی و تجزیه و تحلیل آن
3- توسعۀ پژوهش دربارۀ روش آموزش دوزبانۀ کودکان ناشنوا
4- آموزش زبان‎شناسی اشاره و موضوعات مربوط در سطوح مختلف
5- طراحی و تکمیل و ارائۀ برنامه‎های زبان اشاره، ترجمه، آموزش دوزبانه در سطوح مختلف به گونه‎های مختلف از جمله از راه دور
6- تکمیل و راه‌اندازی دوره‎های تربیت معلم برای آموزش زبان اشارۀ هندی
7- توسعه و تأمین وسایل آموزش زبان اشارۀ هندی به کودکان، اولیاء، معلمان و عموم
8- تسهیل استفادۀ آموزشی از زبان اشارۀ هندی به عنوان زبان اول آموزش در مدارس مخصوص ناشنوایان، و به عنوان زبان دوم یا به عنوان ترجمۀ زبان واسط در ارتباط در کلاس در مدارس عادی
9- تهیه راهنمای نوسازی روش‎شناسی آموزش برای مؤسسات آموزشی ناشنوایان
10- همکاری با سایر سازمانهای ناشنواها برای پیشبرد و توسعۀ زبان اشارۀ هندی
11- همکاری با دانشگاه‎ها و سایر مؤسسات آموزشی در هندوستان و خارج در زمینۀ پژوهش زبان اشاره و مطالعات ناشنوایان و موضوعات مرتبط
12- تولید و توسعۀ وسایل دیداری زبان اشارۀ هندی، قصه‎گویی از ادبیات هندی، جهانی و موضوعات مربوط به ناشنواها
13- تولید و توسعۀ ادبیات در زبان اشاره و دربارۀ آن
14- تسهیل چاپ و تهیۀ وسایل دیداری زبان اشارۀ هندی برای توسعۀ استفاده از زبان اشارۀ هندی
15- کمک به پیشرفت هویت و فرهنگ ناشنوا
16- اقدام به ایجاد یک مرکز اطلاعات دربارۀ زبان اشارۀ هندی، ناشنوایی، آموزش افراد با نقص شنوایی و موضوعات مرتبط

در حاشیۀ کنفرانس «اشارۀ ششم» (Sign 6) در هندوستان در فوریه 2013 (بهمن 1391)، چند جلسه نیز در موضوعات آموزشی و پژوهشی مرتبط برگزار شد:

آموزش خواندن و نوشتن انگلیسی (ناشنوا به ناشنوا)
برگزار کننده: بنیاد اشاره و موسسۀ بین‎المللی زبان اشاره و مطالعات ناشنوایان، دانشگاه لانکشایر
هدف این جلسه، بحث کردن دربارۀ یک پروژۀ جدید بود که هدف آن پیشرفت و گسترش سواد خواندن و نوشتن به انگلیسی در میان ناشنوایان است که این کار از طریق آموزگاران ناشنوا انجام ‏گیرد. از آنجا که موانع زبانی و فرهنگی میان ناشنوایان کمتر است، هر ناشنوایی، صرفنظر از ملیت خود، در صورتیکه با اصول آموزش آشنا شود، می‎تواند خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی را به ناشنوایی دیگر آموزش دهد. این پروژه از ژانویۀ 2012 و با یک گروه 16 نفری ناشنوا در هندوستان آغاز شده است. گروه آغاز کنندۀ کار آموزش، ابتدا به مدت دو هفته آموزش می‎بینند. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این پروژه با ایمیل این افراد می‎توان تماس گرفت:
Tamara Kovacova : tamara.kovacova@gmail.com
Rajesh Ketkar: rajesh.ketkar@gmail.com

توانمند سازی جامعۀ ناشنوا (مدیریت جامعۀ ناشنوا)
این جلسه در ادامۀ تبادل نظر موفقیت‎آمیز کنفرانس اشارۀ چهارم (Sign4) در دهلی در دسامبر 2009 برگزار شد. جامعۀ بین‎المللی ناشنوایان به مرور، بیش از پیش رشد یافته و ارتباطات بیشتری در سطح بین‎المللی برقرار می‏شود. رؤسای اجتماعات ناشنوایان باید که بیش از پیش از یکدیگر بیاموزند. در این دوره دربارۀ هدایت و مدیریت مؤثر اجتماعات ناشنوایان با پیشینه‏ای دانشگاهی و از جنبه‏های مختلف بحث و گفتگو می‏شود. افرادی که دارای تجربه‏های دست اولی در مدیریت جامعۀ ناشنوایان هستند، از کشورهای مختلفی چون ترکیه، هند، ژاپن و کشورهای اروپایی مباحثی را آموزش می‏دهند. موضوع مدیریت اجتماع ناشنوایان در قرن بیست و یکم در مقیاس جهانی، موضوع این جلسات است.

همکاری با سازمان یونسکو در زمینۀ ثبت زبان‎های اشارۀ درخطر
در این جلسه، پروفسور «اولریک زشان»، دربارۀ همکاری با سازمان یونسکو در زمینۀ حفظ و ثبت زبان‏های اشاره در جهان صحبت کرد. سازمان جهانی یونسکو اطلسی از زبان‏های گفتاری و زبان‏اشارۀ درخطر تهیه کرده و از محققان دنیا می‏خواهد تا برای ثبت این زبان‎ها تلاش کنند. زبان‎های درخطر زبان‎هایی هستند که تعداد افرادی که آن زبان‏ها را می‎دانند، بسیار کم است و ممکن است به زودی این زبان‏ها از میان بروند.

تدوین پیکرۀ زبانی زبان اشارۀ هندی
تدوین پیکرۀ زبانی یک زبان، به معنی جمع‎آوری کامل کلمات و ساختار آن زبان است. به تازگی با بودجۀ دولت هندوستان، تحت مدیریت وزارت توسعۀ نیروی انسانی هند، اقدام به تدوین پیکرۀ زبانی زبان اشارۀ هندی کرده‏اند. در کنفرانس اشارۀ شش، محققان هندی نتیجۀ کارهای خود را در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند و برای ادامۀ کار خود از آنها راهنمایی و نظر خواستند.

دوره‎‏ای برای دانشجویان ناشنوا
گواهینامۀ مطالعات کاربردی زبان اشاره
دانشجویان ناشنوا اغلب از تحصیلات به خصوص تحصیلات عالی و آکادمیک محروم هستند. اگر شما هم فرد ناشنوایی علاقمند به تحصیلات عالی هستید، این دوره‎ها فرصت خوبی است برای هدایت به سمت تحصیلات دانشگاهی. این دوره یک دورۀ یک ساله است که در آن خواندن و نوشتن انگلیسی، مهارت‌های مطالعه، برنامه‎ریزی شخصی، مهارت‎های IT و ریاضیات و مهارت‌های زبان اشاره آموزش داده می‌شود.
مدیر دوره: سیباجی پندا (spanda@uclan.ac.uk)
این دوره برای ناشنوایانی طراحی شده است که زبان انگلیسی زبان دوم آنهاست و شروعی است برای دورۀ «مطالعات کاربردی زبان اشاره». با پایان این دوره سطح خواندن انگلیسی افراد به بالاتر از سطح متوسط و نوشتن انگلیسی تا سطح متوسط می‏رسد. همچنین افراد آمادگی حضور در دوره‎های دانشگاهی و کسب مدارک آکادمیک را به دست می‎آورند.
شرایط لازم برای شرکت در این دوره: هیچ مدرک رسمی‎ای برای شرکت در این دوره نیاز نیست. فقط باید مهارت‎های اولیۀ مطالعه و سواد خواندن و نوشتن و همچنین دارای انگیزۀ ادامۀ تحصیل دانشگاهی داشته باشید. بعد از درخواست، از شما برای یک مصاحبه دعوت به عمل می‎آید تا معلمان دوره وضعیت پذیرش شما را ارزیابی کنند.
این دورۀ یک ساله در انگلستان و هندوستان برگزار می‎شود.
برای اطلاعات بیشتر به این وبسایت‎ها مراجعه کنید:
www.uclan.ac.uk/induction
www.uclan.ac.uk/islands
www.ignou.ac.in
یا با خانم «پریتی ساینی» Preeti Saini به این آدرس مکاتبه کنید: signcourse@gmail.com

منبع: خسرو گیتی، سایت جوانان ناشنوای پیشتاز ایران، 24 فروردین 1392

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *