پنحمین کنفرانس زبان اشاره در ترکیه، SIGN 5

پنحمین کنفرانس زبان اشاره در ترکیه، SIGN 5

مقدمه
tuدر جریان برگزاری کنگره جهانی ناشنوایان در دوربان افریقای جنوبی با خانم تسا پادن آشنا شده بودم و این خانم به من گفته بود که بزودی پنجمین کنفرانس زبان اشاره در آنکارا ترکیه برگزار خواهد شد و بنابراین وقتی حدود یکماه قبل از کنفرانس از من خواست که در کارگاه آموزش قبل از این کنفرانس اشاره بین المللی را آموزش دهم قبول کردم و کمی بعد از اعلام قبولی از آقای سیباجی از هندوستان ایمیل به من رسید که در آن نوشته بود منتظر ایمیل دیگر باشم. چند روز بعد از آن طی ایمیلی با امضای رئیس دانشگاه غازی ترکیه از من با عنوان معلم اشاره بین المللی دعوت شد که در کنفرانس زبان اشاره شرکت نمایم و در کارگاه آموزشی قبل از کنفرانس اشاره بین المللی را به علاقمندان آموزش دهم در این نامه تصریح شد که در مورد هزینه مسافرت و اقامت در آنکارا میهمان دولت ترکیه خواهم بود.

اطلاعات کلی درباره کنفرانس
طراحی و برگزاری کنفرانس :
طراح و برگزار کننده کنفرانس دانشگاه دولتی غازی ترکیه با همکاری با دانشگاه لانکشایر مرکزی انگلستان بود .
عنوان کنفرانس : کنفرانس بین المللی استفاده کنندگان از زبان اشاره
مدت کنفرانس : 21 تا23 اکتبر 2011
مدت کارگاه آموزشی قبل از کنفرانس 18 تا 20 اکتبر 2011
محل کنفرانس :
محوطه مرکزی دانشگاه غازی سالن معمارکمال الدین ، آنکارا ، ترکیه
هدف کنفرانس :
گردهم آوردن پژوهشگران با تجربه و پژوهشگران جوان نویدبخش در زمینه زبان اشاره و مطالعات ناشنوا در سطح بین المللی و توسعه پایگاه پژوهش بین المللی درباره زبان شناسی زبان اشاره مطالعات ناشنوا پیش برد توان افزایش همکاری بین المللی در پژوهش راجع به زبان اشاره و مطالعات ناشنوا شامل تمرکز خاص محلی بر ترکیه به عنوان قسمتی از کنفرانس
تاریخچه :
اوّلین کنفرانس زبان اشاره در سال 2006 در هلند برگزار شده است.
تسهیلات :
برای تسهیل حضور شرکت کنندگان خارجی در کنفرانس اوراق راهنمائی از فرودگاه به مهمانسرا یا هتل و محل کنفرانس تهیه و توزیع شده بود و ازجمله این تسهیلات نوشته ایست به زبان انگلیسی که خط شماره 442 اتوبوس را برای رفتن به محل کنفرانس معرفی کرده است و اضافه برآن ترجمه 35 لغت و جمله مورد نیاز یک خارجی را از انگلیسی به ترکی ذکر کرده است از جمله :
Bus Otobus
Hello, hi Merhaba ,salam
Interpreter Tercuman
Thank you Tessekkur ederim , sagol
برنامه پیش کنفرانس : روز 18 اکتبر 2011
ساعت 13 ثبت نام
ساعت 14 تا 15 آشنائی صرف چای / قهوه
ساعت 15 تا 17 اصول بنیادی ارتباط با اشاره بین المللی در دو سالن A و B
روز 19 اکتبر
ساعت 10 تا 12 بهترین ارتباط با اشاره بین المللی در دو سالن A و B
ساعت 12 تا 14 ناهار
ساعت 14 تا 16 زبان اشاره ترکی برای اشاره گرهای بین المللی در سالن A
اشاره بین المللی در یک کنفرانس در سال B
ساعت 16 تا 17 کارگاه آموزشی برای سخنرانان راجع به اشاره
20 اکتبر
ساعت 10 تا 12 تمرین ارتباط با اشاره بین المللی در سالن A و B
ساعت 12 تا 13 ناهار
ساعت 13 تا 14 کارگاه آموزشی برای سخنرانان درباره اشاره
ساعت 14 تا 16 زبان اشاره ترکی برای اشاره گرهای بین المللی در سالن A
کارگاه مجموعه علائم اشاره بین المللی در سالن B
توضیح اینکه :
داوطلبان یادگیری اشاره بین المللی حدود 120 نفر به چهار گروه A1 و A2 و B1 و B2 تقسیم شده و طبق برنامه گروهها برای تمرین باهم ناهار میخوردند.
معلمان اشاره بین المللی :
اشخاصی که به عنوان معلم برای آموزش اشاره بین المللی دعوت شده بودند عبارت بودند از :
سام (از افریقا) ، سیباجی (از هندوستان) ، ویشوا (از هندوستان) ، راجش (از هندوستان) ، حسن (از افریقا) ، و من اردوان گیتی (از ایران)
برنامه کنفرانس
21 اکتبر 2011
ساعت 9 صبح ثبت نام
ساعت 14:30 تا 15:30 افتتاح اشاره 5
روزهای 22 و 23 اکتبر صبح و عصر سخنرانی های ناشنواهای شرکت کننده در کنفرانس از انگلستان ،امریکا، هلند ، فنلاند ، اوگاندا ، زامیبا ، کوزوو ،ینجریا ، برزیل ، آلبانی ، هندوستان ، ژاپن ، بلژیک و ترکیه.
ساعت 17 تا 18 روز 23 اکتبر جلسه اختتامیه
جریان مسافرت و شرکت من در کنفرانس
27 مهر 1390 برابر با 19 اکتبر 2011
پرواز صبح زود بود و حدود 2:30 بعد از پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران هواپیما در فرودگاه بین المللی آنکارا در ترکیه فرود آمد.
در سالن خروجی فرودگاه آنکارا شخصی با تابلوئی در دست که نام من روی آن نوشته بود حاضر بود او مرا به مهمانسرا برد برنامه پیش کنفرانس روز قبل آغاز شده بود و آنها که دو روز قبل آمده بودند مشغول خوردن صبحانه بودند.
با سیباجی و سایر معلمان اشاره بین المللی در مورد برنامه خود برای آموزش اشاره بین المللی گفتگو و توافق کردیم.
طبق برنامه ای که نوشته شده بود من در ساعات معین به شاگردان درس دادم موضوع درس من عبارت بود از معرفی کلی اشاره بین المللی علائم اشاره کلمات و اصطلاحات مورد استفاده در کنفرانس ها و زندگی روز مره.
مواقع خوردن ناهار گروهی با شاگردان هم در آموزش اشاره بین المللی شرکت داشتم.
افتتاح کنفرانس اشاره 5
پنجمین کنفرانس اشاره در ساعت 11 صبح با نواختن سرود ملّی ترکیه آغاز شد در جلسه افتتاحیه مقامات دولت و پارلمان ترکیه سخنرانی کردند ازجمله سخنرانان خانمی از پارلمان ترکیه بود که گفت با قانون مصوب پارلمان ترکیه در سال 2007 زبان اشاره ترکیه مورد شناسائی قرار گرفته است….
چون دیدم دو مترجم زبان اشاره که هر کدام به نوبت 15 دقیقه ترجمه میکردند خسته شده اند پیشنهاد کردم به آنها کمک کنم آنها استقبال کردند و من رفتم بالا اظهارات فوق از خانم نماینده پارلمان ترکیه را من با اشاره بین المللی ترجمه کردم توضیح اینکه سخنرانی های به زبان ترکی به زبان اشاره ترکیه ترجمه میشد و یک نفر دیگر آنرا با مخلوطی از زبان اشاره ترکیه و اشاره بین المللی نقل میکرد و یک اشاره گر بین المللی آنرا با اشاره بین المللی ترجمه میکرد.
در همین جلسه روسای فدراسیون ناشنوایان ترکیه و فدراسیون ورزشی ناشنوایان ترکیه سخنرانی کردند و فیلم پیام آقای کالن رئیس فدراسیون جهانی ناشنوایان هم نمایش داده شد بطور کلی اگر من در کارگاههای آموزشی پیش کنفرانس به عنوان معلم اشاره بین المللی فعال بودم در کنفرانس بیشتر شنونده بودم.
اطلاعات و نظریات جالب
اطلاعات و نظریات جالبی که در کارگاه آموزشی و کنفرانس مطرح شد به خلاصه زیر بود :
اهمیت حرکات سر و اجزاء صورت (چشم و ابرو و لب) و بدن
در کارگاه آموزشی به نقش و اهمیت حرکات سر و اجزاء صورت و بدن در زبان اشاره تاکید شد با این نتیجه گیری که زبان اشاره محدود به حرکات دست و انگشتان نیست و حرکات سایر قسمتهای بدن هم کم و بیش جزء آن است.
دستور زبان اشاره (گرامر) کشورهای مختلف
تحقیقات نشان میدهد که اختلاف بین زبانهای اشاره کشورهای مختلف بیشتر در علائم اشاره است و گرامر یعنی دستور زبان اشاره کشورهای مختلف تقریباً یکسان و برابر است.
مثال جمله “من در تهران بدنیا آمدم” در زبان اشاره تقریباً تمام کشورها با جمله “بدنیا تهران” بیان میشود.
استفاده از زبان اشاره در دربار امپراطوری عثمانی
تحقیقات نشان میدهد که در دربار پادشاهان عثمانی (ترکیه فعلی) استفاده از زبان اشاره معمول بوده است.
تیزبینی ناشنواها
ناشنواها عموماً تیزبین میباشند و زودتر از شنواها میتوانند بین ناشنوا و شنوا را تشخیص دهند.
اصول رفتاری مترجم زبان اشاره
مترجم زبان اشاره باید در ترجمه بیطرف و دقیق و درستکار باشد اسرار ناشنواها را حفظ کند و از خبر چینی اجتناب نماید و مترجمی که اصول را نقض کند باید برکنار شود.
علامت ناشنوا در زبان اشاره
بعد از ممنوعیت استفاده از زبان اشاره در قطعنامه کنفرانس معروف 1880 میلان که به تبعیت آن ارتباط ناشنواهای اشاره گر با ناشنواهائی که اشاره نمیدانستند ممنوع شد در پاریس طرفداران زبان اشاره علامت تازه ایرا با معنای ناشنوا پیشنهاد کردند توضیح اینکه علامت قبلی ناشنوا حرکت انگشت اشاره از گوش به دهان به معنای ناشنوائی و ناگویانی (کرولال) بود و مخالفان گفتند این علامت به معنای ناتوانی است در حالی که ناشنوا با چشم و دست توانائی ارتباطی دارد و بنابر این علامت جدید مورد پیشنهاد آنان حرکت انگشت اشاره از چشم به دست نمایش دهنده توانائی دیدن و لبخوانی و اشاره با دست بود این علامت جدید مورد قبول قرار گرفت ولی در طول سالهای بعدی دوباره علامت قبلی رایج شد و تمایل و خواست کنونی جامعه ناشنوا انصراف از علامت قبلی و استفاده از علامت بعدی یعنی “حرکت انگشت اشاره از چشم به دست” به معنای ناشنوا است.
اختلاف زبان اشاره در یک کشور
در بعض کشورها مثل دانمارک ، هلند ، فنلاند ، ایالات متحده در تمام کشور زبان اشاره یکسان است همینطور در کشورهائی مثل کانادا، فیلیپین و بعض کشورهای افریقائی که زبان اشاره امریکائی را پذیرفته اند زبان اشاره یکسان است ولی در کشورهای با سرزمین وسیع و جمعیت پراکنده مثل اندونزی زبان اشاره مناطق مختلف متفاوت است. در انگلستان هم باوجود کوچکی آن زبان اشاره (زبان اشاره انگلیسی) از شمال تا جنوب در مناطق مختلف متفاوت است. همانطور که در کشور ما هم زبان اشاره در همه مناطق یکسان نیست.
یک داستان واقعی
در برزیل یک راننده ناشنوای تاکسی قبل از حرکت به مسافر خود میگوید من ناشنوا هستم و هر جا خواستی پیاده شوی با دست به من بگو مسافر او بلافاصله پیاده میشود و راننده ناشنوا تصمیم میگیرد دیگر قبل از حرکت به مسافر خود نگوید ناشنوا است.

منبع: اردوان گیتی، سایت جوانان ناشنوای پیشتاز ایران، 10 دی 1390

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.